Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

nei by nicole kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van nei by nicole, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan nei by nicole verstrekt.

nei by nicole kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor – en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnmmer
– Uw emailadres
– Uw IP – adres

WAAROM nei by nicole GEGEVENS NODIG HEEFT

nei by nicole verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan nei by nicole uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG nei by nicole GEGEVENS BEWAART

nei by nicole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

nei by nicole verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

nei by nicole heeft Google geen toestemming gegeven om via nei by nicole verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nicole.debie@gmail.com. nei by nicole zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast kan nei by nicole uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

BEVEILIGEN

nei by nicole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ingeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ney by nicole maakt gebruik van van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van  misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door nei by nicole verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met nei by nicole op via info@neibynicole.nl. www.neibynicole.nl is een website van Nicole de Bie. nei by nicole is als volgt te breiken:

Matterhorn 46
5624np Eindhoven
+31641162902
KVK-nummer: 88412385
info@neibynicole.nl