Methode

Tijdens een nei sessie zoek ik met behulp van de biotensor naar de emoties die jij bewust of onbewust hebt ervaren en niet hebt verwerkt waardoor je nu deze klacht ervaart.

De biotensor is een bio-energetisch meetinstrument. Bij het testen van een cliënt, worden energetische trillingen en functies waargenomen en vertaald naar ‘sterk’ of ‘zwak’, als het ware een ‘ja’ of ‘nee’. Op deze manier worden onderbewuste processen en antwoorden zichtbaar.

We bespreken de uitkomsten samen. 

Wanneer je er liever niet over praat dan is dat ook prima! 

De uitkomsten integreren we via de nulmeridiaan. Dat betekent dat ervaringen worden ‘begrepen’ en de energiestroom niet meer blokkeert.

Bewustwording is heling.

Tijdens een opstelling worden alle elementen van het krachtenveld van jouw vraag of vastgelopen proces in kaart gebracht. Dit doe je door een probleem centraal te stellen. Bij opstellingen wordt er gebruik gemaakt van het ‘wetende veld’. Opstellingen kunnen zowel op individuele basis worden gedaan als in groepsverband. Als het in groepsverband wordt gedaan fungeren de overige deelnemers als representanten. Een representant is iemand die bereid is om voor de vraaginbrenger in de opstelling een persoon of ‘iets’ te vertegenwoordigen. Wanneer je representant bent, stap je in een onbekend systeem: je ervaart onbekende gevoelens en gewaarwordingen. Je volgt de impulsen van de opstelling. De opstelling ontrolt zich als vanzelf. 

Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw eigen en unieke plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen via je ratio bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je ook de potentie die in jou beschikbaar is.