Neuro Emotionele Integratie

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie;  met de NEI methode breng je communicatie tot stand tussen de linker- en de rechter hersenhelft. Deze communicatie noemt men integratie. De linker- en de rechter hersenhelft worden verbonden zodat ze beter gaan functioneren en het zelfhelend vermogen van de client ondersteunt. 

Met NEI kijk je holistisch naar de persoon. Je gaat  opzoek naar de oorsprong van de klacht. Het gaat dus niet om het behandelen en onderdrukken van symptomen maar om het zoeken naar de oorzaak en deze weg te nemen.  Deze bewustwording zorgt voor ruimte, ontwikkeling en heling. Je neemt de blokkades weg en heelt je lichaam, geest en ziel. Er bestaat een relatie tussen psyche en soma (geest en lichaam) in ons systeem, die nauw met elkaar verweven zijn. Wij kunnen onze emotionele staat dus beïnvloeden door ons bewust te worden van belemmerende reactiepatronen of door ons nieuwe patronen eigen te maken.

Nei is geschikt voor alle leeftijden en kan worden ingezet bij alle ziektes, emotionele en sociale problemen. Iedereen heeft onbewuste emotionele blokkades. Bijna altijd hangt een lichamelijke klacht samen met niet-verwerkte emoties. Met NEI sporen we de verstoring die de onverwerkte emoties veroorzaken op in het energieveld en deze integreren we. 

Elke emotie is gezond, zolang die maar komt en gaat.

Wanneer NEI

Bij ongewenst gedrag; Je wilt het een maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt. 

Ongewenst gevoel; je wordt overvallen door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, eenzaamheid. Dit kan o.a. leiden tot fobieën, leer- en concentratieproblemen, stress, slapeloosheid. 

Fysieke klachten; ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals bv. hoofdpijn, migraine, lusteloosheid, spanning, allergieën, burn-out en andere chronische klachten.

Bliss is a constant state of mind, undisturbed by gain of loss

Waarom Nei

Bij Nei wordt gezocht naar de kern van het probleem. 
Therapieën zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie vergeten de periode waarin het brein tot stand kwam. Dit is bij een foetus de 33ste dag in de buik van de moeder. Vanaf dit moment worden er al onbewust ervaringen/gebeurtenissen/emoties gevoeld en opgeslagen in je Psycho Energetisch Geheugen.
Ook heeft onderzoek bewezen dat een foetus al in de buik emoties kan voelen en overnemen van de moeder.
Deze periodes zijn belangrijk om de kern te achterhalen van de oorzaak van de klacht.

Nei is een therapievorm die geschikt is voor jong en oud. Bij volwassenen, kinderen, baby’s (die nog niet kunnen praten) en zelfs bij dieren kan er gebruik worden gemaakt van NEI. 

Er zijn geen lange praatsessies nodig, ook is het niet nodig oud zeer opnieuw te beleven. Daarom ervaren mensen NEI als een zeer prettige therapievorm.

Vijf Elementen

Wanneer je een individueel mens beschouwt als een zelfstandig energiesysteem kun je daarbinnen vijf systemen onderscheiden die de energie omzetten. Deze cirkel van de vijf elementen symboliseert de energiestroom van het leven. Een cirkel is tijdloos, geen begin en geen einde.

Tijdens NEI maken we gebruik van het 5 elementen systeem. We meten op welk element de klacht/blokkade zit die de doorstroom blokkeert. Het element geeft informatie over de klacht en wat ervoor nodig is deze op te lossen. De doorstroom is belangrijk voor de balans.

Om te kunnen leven heb je energie nodig. Die energie halen we uit verschillende bronnen. Denk aan zuurstof, voeding, hemelse en aardse energie, energie die vrijkomt bij seksuele activiteit. Deze energie wordt omgezet in lichaamsfuncties, weefsels en organen, zoals bv. het denken, het geheugen, de ademhaling, de spijsvertering, het spierweefsel, de botten, de nieren en het hart. Vanuit de Chinese filosofie is energie primair. Alles ontstaat uit energie. Een verstoring in de energiestroom is een verstoring in het evenwicht tussen Yin en Yang. Yin en Yang zijn altijd tegenovergestelde begrippen die de polariteit uitdrukken van alles wat is en bestaat.

De rol van ons onderbewustzijn

Veel van je ervaringen ben je vergeten of heb je weggestopt. Je bent je er niet van bewust. Deze onbewuste delen worden wel in je lichaam opgeslagen. Ons onderbewustzijn fungeert als het ware zoals de harde schijf van je computer. Alle antwoorden en informatie zijn voorhanden.

Op deze manier kunnen onbewuste delen invloed uitoefenen op de cellen en het cel geheugen. Dit kan zorgen voor lichamelijke, mentale, psychische of energetische klachten. Door middel van vragen stellen aan dit onderbewuste geheugen wordt duidelijk wat er is gebeurd in het verleden, waardoor je nu in het heden ergens last van hebt.