Familie- of Organisatie opstellingen

Familie- of organisatieopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin jij verkeert. Een opstelling is een visualisatie van het patroon en de bijbehorende dynamiek waar je mee te maken hebt. Dit kan gaan over zowel je privé- als professionele leven. Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een (familie of organisatie)systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst.

Ieder mens hoort vanaf zijn geboorte bij een familie. Daarmee ontstaat binding met allen die bij deze familie horen. Een onbewust mechanisme Bert Hellinger noemt dat het ‘familiegeweten’. In het familiegeweten liggen herinneringen en gebeurtenissen opgeslagen die betrekking hebben op jouw familiegeschiedenis. Een familieopstelling kan inzicht geven in onbewuste patronen die veelal al jaren van generatie op generatie doorgegeven worden. Bewust en vooral onbewust zijn we loyaal aan ons ‘familiesysteem’ en houden we patronen in stand die ons niet meer dienen. Onze familie en zelfs de voorgaande generaties hebben een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven ervaren en leven.

‘De dingen die je niet aankijkt, geef je door’.

 

Binding | Ordening | Balans

De basisprincipes van systemisch werken zijn:

Binding – iedereen heeft recht op een plek in het systeem.
Systemisch gezien mag niets of niemand worden buitengesloten in een familiesysteem. Gebeurt dat wel, dan gaat een kind in een latere generatie datgene aankijken dat wordt buitengesloten. Het kan zowel om mensen gaan als om (on)tastbare zaken, doelen of gevoelens.  

Ordening – de plek die je inneemt in jouw gezin van herkomst. Bij iedere plek hoort een bepaalde verantwoordelijkheid.

Balans – geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn. Balans ontstaat wanneer ouders geven aan hun kinderen en kinderen nemen van hun ouders (verticaal). Dan is er sprake van balans tussen geven en nemen.

Verstoringen en/of verstrikkingen op deze systemische wetten worden door een familieopstelling feitelijk zichtbaar.

Verbonden zijn en toch vrij